افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...
افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان در ايام ولادت با سعادت امام موسي كاظم (ع)

افتتاح بخش‌هاي جديد بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

مراسم افتتاحيه بخش‌هاي جديد در روز يك شنبه  9 آذر ماه مصادف با ميلاد با سعادت امام موسي كاظم(ع) برگزار خواهد شد.

بيمارستان باهدف توسعه خدمات توانبخشي در راستاي اهداف خود، بخشهاي بازتواني
عصبي - عضلاني، ارتوپدي فني ،شنوايي شناسي، دندان پزشكي،  بازتواني كودكان و آزمايشگاه بازتواني عصبي را با مجهزترين تجهيزات پزشكي و با هدف كمك...

ادامه مطلب ...

   

خدمات بیمارستان نور افشار
 
از زبان بیماران
 
اخبار و رویدادها
 
IMAGE تاكيد وزير بهداشت بر لزوم پوشش بيمه‌اي خدمات توانبخشي در بازديد از بيمارستان نورافشار
شنبه, 10 آبان 1393

تاكيد وزير بهداشت بر لزوم پوشش بيمه‌اي خدمات توانبخشي در بازديد از بيمارستان...
IMAGE دكترفرهادی: درصورت کسب رأی اعتماد مجلس تا مدتی در هلال‌احمر خواهم ماند
چهارشنبه, 28 آبان 1393

    دكترفرهادی: درصورت کسب رأی اعتماد مجلس تا مدتی در هلال‌احمر خواهم ماند ...
IMAGE كنگره يك روزه پزشكي ورزشي در بيمارستان نورافشار
سه شنبه, 01 مهر 1393

کنگره یک روزه انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران با عنوان "رویکرد های نوین به تمرینات...
IMAGE همايش يك روزه بيماران ضايعه نخاعي برگزار شد
دوشنبه, 17 شهریور 1393

همايش يك روزه بيماران ضايعه نخاعي و خانواده‌هايشان دوشنبه 10 شهريورماه در...